Rugăciunea de joi dimineața: Iată ce trebuie să rostești în a patra zi a săptămânii

Rugăciunea ne aduce mai aproape de Dumnezeu și ne oferă noroc și sănătate. Mai mult, prin intermediul rugăciunii, ne simțim mai puternici și mai încrezători. Astfel, după ce rostești rugăciunea de joi vei fi mai bun, mai iertător și vei avea mai multă încredere în tine. Vei dobândi o forță interioară de nestăvilit. Iată ce trebuie să rostești în cea de-a patra zi a săptămânii.

Rugăciunea de joi dimineața: Rostește-o și îți va aduce noroc!

Rugăciunea de joi dimineață este o adevărată hrană a sufletului. Ea ne ajută să trecem peste greutățile zilei și să privim viața cu speranță.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţa ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: ‘Luati, mâncaţi şi beţi, ca acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre.’ Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăteşti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele. Darul Tău cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curateasca inima şi sufletul meu, că aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească.

Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.”